Stefanie

Senden

associate (advocaat)
Maastricht-Airport

Telefoon: +31 43 711 22 07
E-mail: stefanie.senden@lexquire.nl

Stefanie Senden

Stefanie Senden is sinds 2022 verbonden aan het kantoor en werkzaam binnen de vestiging Maastricht. Haar praktijk is gericht op het handels-en ondernemingsrecht. Voordat Stefanie zich heeft verbonden aan kantoor was zij werkzaam op de Universiteit Maastricht als docente handels-en ondernemingsrecht voor de Nederlandstalige als Engelstalige bachelor-en masteropleidingen. 

Om de ins en outs van het vak te leren heeft zij tijdens haar stage ervaring opgedaan in internationale herstructureringen, financieringstransacties en corporate litigation.
Daarnaast is Stefanie sinds 2018 actief als co-editor van het European Property Law Journal, een tijdschrift met de focus op zowel de publiekrechtelijke als privaatrechtelijke aspecten van grond, roerende zaken, virtueel eigendom, enzovoort. De artikelen zijn gebaseerd op rechtsvergelijkende mulltidisciplinaire analyses en onderzoeken van het eigendomsrecht vanuit een Europees perspectief.

Talen

  • Nederlands
  • Engels