Europese belastingen – samenwerking van verschillende landen

| NL Law

| Leestijd: 3 minuten
Europese belastingen

Binnen Europa wordt steeds meer samengewerkt; op verschillende gebieden wordt informatie gedeeld. Een van die gebieden is het belastingrecht. De samenwerking ziet niet alleen op indirecte belastingen, zoals btw, maar ook op directe belastingen. Wat betekent dit voor uw onderneming?

Belastingen in verschillende Europese landen

De open grenzen binnen de Europese Unie hebben veel voordelen, zoals het wonen in een land en werken in een ander land. Voor bedrijven geldt dit net zo goed. Ook zij kunnen zich in meerdere landen binnen de EU vestigen. Het gevestigd zijn in verschillende landen brengt ook nadelen met zich mee. Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende belastingautoriteiten. Immers, directe belastingen – zoals de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting – zijn niet geharmoniseerd. Dit betekent dat elke lidstaat van de EU zijn eigen regels hanteert. Om dit te stroomlijnen en om belastingontduiking en belastingontwijking te voorkomen, heeft de Europese Raad de richtlijn 2011/16/EU aangenomen.

Wijze van samenwerking Europese belastingstelsels

Het doel van de richtlijn is om voorschriften en procedures vast te leggen voor de onderlinge samenwerking van de lidstaten. Er kan daarbij nog onderscheid worden gemaakt tussen samenwerking op verzoek, automatisch of zelfs spontaan. Dit laatste doet zich voor als een lidstaat iets ontdekt dat relevant kan zijn voor de andere lidstaat. De automatische samenwerking ziet op diverse mechanismen, waarmee gegevens worden verzameld in de lidstaten, die vervolgens worden gedeeld.

Automatische Samenwerking

Naarmate de richtlijn verder werd uitgebreid, is de focus steeds meer verschoven naar de automatische samenwerking. Zo wordt door de bronstaat vaak informatie verstrekt aan de woonstaat van een belastingplichtige. Middels de richtlijn kunnen de informatiestromen worden geharmoniseerd, waardoor informatie snel op de juiste plek komt. Daarnaast krijgen de lidstaten zo ook terugkoppeling op hetgeen is doorgegeven.

Samenwerking en uw Onderneming

Alhoewel de samenwerking voornamelijk ziet op de samenwerking tussen lidstaten, zijn er recentelijk diverse wijzigingen voorgesteld en ook doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben een direct gevolg voor de belastingplichtige. Zo werd er met de richtlijn 2018/822/EU een meldingsplicht ingevoerd voor bepaalde meldingsplichtige constructies, ook wel bekend als DAC6. Deze meldingsplicht rust in beginsel op de betrokken intermediair, maar kan ook op de ondernemer rusten. 

Samenwerking en meldingsplicht

Door een aantal specifieke constructies aan te merken als meldingsplichtig, is geprobeerd om een beter beeld te krijgen bij constructies waarmee belasting wordt ontweken en ontdoken. Personen die een dergelijke constructie bedenken of opzetten, zijn aan te merken als intermediair. Zij worden geacht de kennis te hebben om de relevantie van de constructie uit te leggen. Enkel de constructies die voldoen aan een van de wezenskenmerken moeten worden gemeld.

De wezenskenmerken laten zich onderscheiden in een vijftal categorieën. Het gaat om

  • algemene kenmerken, gekoppeld aan een main benefit test.
  • specifieke kenmerken aan een main benefit test
  • specifieke wezenskenmerken in verband met grensoverschrijdende transacties
  • in verband met automatische uitwisseling van informatie
  • wezenskenmerken met betrekking tot verrekenprijzen.

Als uw onderneming in meerdere landen actief is, is het goed om hier bij stil te staan en bewust te zijn.

Toekomstige samenwerking

Inmiddels zijn er alweer nieuwe voorstellen voor een verdere uitbreiding van de samenwerking en de uitwisseling van informatie. Deze voorstellen staan bekend als DAC7 en DAC8 en worden nog besproken. Zoals het er nu naar uitziet, zal dit een verdere uitbreiding van de bevoegdheden van de belastingautoriteiten met zich mee brengen. Hierdoor zal u als belastingplichtige nog meer geconfronteerd worden met de gevolgen van de verregaande samenwerking.

Samenwerking toegespitst op uw situatie

Het moge duidelijk zijn dat de Europese samenwerking op vele gebieden toeziet. Zonder dat u het doorheeft, kan dit gevolgen hebben voor u en uw onderneming. De verwachting is dat deze samenwerking in de toekomst verder zal worden uitgebreid. Het gevolg daarvan is dat de belastingautoriteiten steeds meer informatie tot hun beschikking krijgen. Wij denken graag met u mee wat deze gevolgen voor u betekenen en welke kansen voor u kunnen ontstaan. U kunt ons bereiken via info@lexquire.nl of via 043-711 22 07.

 

 

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *