FIOD ingevallen? Bel uw advocaat!

| NL Law

| Leestijd: 3 minuten

Wanneer u geconfronteerd wordt met een inval door de FIOD is het van eminent belang om direct contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat, zodat een passende processtrategie kan worden uitgestippeld. Ook wanneer u door de politie of de FIOD wordt uitgenodigd voor een verhoor is het van belang tijdig uw zaak te bespreken met een specialist.

FIOD inval – beperk informatieverstrekking

De FIOD is de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. Een FIOD-inval kan zeer intimiderend overkomen. Laat u niet overrompelen als de FIOD is ingevallen. Beperk informatieverstrekking tot het noodzakelijke en antwoord enkel met feiten uit eigen wetenschap/ervaring. Zowel u als uw medewerkers kunnen verhoord worden. Ook zij dienen enkel de noodzakelijke antwoorden te geven.

Dwangmiddelen bij een FIOD inval

Toepassing van dwangmiddelen, zoals een doorzoeking ter inbeslagneming, is gebonden aan de beginselen van een goede procesorde. Een inbeslagneming dient proportioneel te zijn: het doel van de inbeslagneming dient zwaarder te wegen dan het recht van de verdachte om bepaalde stukken/administratie te behouden. Daarnaast speelt het subsidiariteitsbeginsel een rol: indien het doel van de inbeslagneming op een andere, minder ingrijpende, wijze kan worden bereikt, dient de inbeslagneming achterwege te blijven. Opsporingsambtenaren dienen zich daarbij goed te realiseren dat inbeslagneming van een volledige administratie niet altijd noodzakelijk is en een enorme impact kan hebben op de bedrijfsvoering van een onderneming. Dit voldoet niet altijd aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, dus het is niet altijd toegestaan.

Inbeslagname door FIOD

Daarom is het belangrijk om bij een doorzoeking ter inbeslagneming meteen uw advocaat te bellen om dit in goede banen te leiden. Een advocaat kan erop toezien dat de doorzoeking/inbeslagneming volgens de regels verloopt en kan zo nodig sturend optreden. Daarnaast kan de advocaat op deze wijze beter en sneller inschatten of er bijvoorbeeld een klaagschrift over de inbeslagneming dient te worden ingediend bij de rechtbank.

Indien uw advocaat niet meteen ter plaatse kan komen bij een doorzoeking ter inbeslagneming let dan op de volgende zaken:

  • Zorg altijd dat er een getuige aanwezig is tijdens de inval;
  • Vraag om de functie en legitimatie van de FIOD ambtenaar;
  • Zonder toestemming van de rechter commissaris of officier van justitie mag de FIOD geen kasten/sloten forceren;
  • U zult een oproep krijgen om verhoord worden, ook hierbij is het van belang dat uw advocaat aanwezig is.

Indien de doorzoeking uiteindelijk leidt tot een strafrechtelijk onderzoek waarbij u zich moet verantwoorden voor de rechter, laat u zich dan adviseren door een gespecialiseerde advocaat. Er staat veel op het spel en de straf kan fors oplopen, uw advocaat zal u bijstaan en waarborgen dat uw proces fair verloopt en de straf oplegging tot het minimum zal worden beperkt.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende onderwerpen waar de FIOD onderzoek naar doet, zijn:

Indien u vragen mocht hebben over dit onderwerp, neem contact op te nemen met de specialisten van LexQuire Tax & Law.

 

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank: