Een GmbH oprichten voor Nederlandse ondernemers

| DE Law

| Leestijd: 7 minuten

Indien een Nederlands bedrijf diensten in Duitsland wil aanbieden, komt de GmbH al gauw ter sprake. In welke gevallen is een GmbH oprichten voor een Nederlandse ondernemer zinvol? Deze bijdrage geeft een overzicht van belangrijke zaken ten aanzien van de Duitse GmbH.

I. Wat is een GmbH?

Een GmbH is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij vertoont veel gelijkenissen met de Nederlandse bv. De GmbH heeft een rechtspersoonlijkheid en heeft derhalve zelf rechten en plichten. De GmbH heeft, net als de Nederlandse bv, verschillende organen. Voor de GmbH betreffen dat de:

 1. Geschäftsführer (vergelijkbaar met de Nederlandse bestuurder van een bv);
 2. Gesellschafterversammlung (de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, AVA);
 3. Aufsichtsrat (vergelijkbaar met de raad van commissarissen, deze is niet verplicht voor kleinere GmbH’s).

II. Wanneer is een GmbH oprichten voor Nederlandse ondernemers aan te raden?

Er is geen algemeen antwoord op deze vraag. Of het zinvol is een GmbH op te richten, kan van veel omstandigheden afhangen. Zo spelen de sector van de onderneming, de structuur van de onderneming, fiscale aspecten en natuurlijk de klanten een rol in deze afweging. Indien u wenst om een onderneming in Duitsland te vestigen, moet de oprichting van een GmbH op zijn minst worden overwogen. Als u vanuit Nederland diensten gaat verrichten zonder een vaste vestiging in Duitsland, is het zelden de moeite waard een GmbH op te richten.

III. Wat zijn de voordelen van de oprichting van een Duitse GmbH voor een Nederlands bedrijf?

De GmbH is in Duitsland een gangbare vennootschapsvorm voor ondernemingen van elke omvang. Met een GmbH creëert u als Nederlandse ondernemer in Duitsland duidelijke juridische voorwaarden voor uw onderneming en uw zakenpartners. U voorkomt (juridische) onduidelijkheden en de bijbehorende juridische kosten die kunnen ontstaan bij het gebruik van een Nederlandse vennootschapsvorm binnen Duitsland.

IV. Ben ik als Gesellschafter (aandeelhouder) persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de GmbH?

Nee. In principe bent u alleen aansprakelijk voor het bedrag van de verschuldigde bijdrage voor de aandelen (Einlage).

V. Wat zijn de taken van de Geschäftsführer (bestuurder) en de Gesellschafter (aandeelhouder)?

De Gesellschafter (aandeelhouder) is de eigenaar van de vennootschap. De taken van de Gesellschafter (aandeelhouder) strekken zich in de eerste plaats uit tot de volstorting van de Einlage (aandelen). Voorts heeft de Gesellschafter (aandeelhouder) alleen verdere taken in specifieke gevallen indien dit is vastgelegd. Hij is niet noodzakelijkerwijs betrokken bij operationele of administratieve werkzaamheden ten behoeve van de GmbH. De invloed van de Gesellschafter (aandeelhouder) op de vennootschap of het bestuur hangt met name af van de vorm van het Gesellschaftsvertrags (de statuten) en de Beteiligungsverhältnissen (de verhoudingen tussen de aandeelhouders).

De situatie is anders voor de Geschäftsführer (bestuurder). Deze geeft leiding en vertegenwoordigt de vennootschap naar buiten toe. De Geschäftsführer (bestuurder) heeft verschillende taken, zo is deze onder meer belast met de boekhouding, de fiscale verplichtingen, de inschrijving in het handelsregister en de kennisgeving van eventuele betalingsonmacht van de vennootschap.

VI. Is de Geschäftsführer (bestuurder) aansprakelijk voor de schulden of verplichtingen van de GmbH?

Nee. De Geschäftsführer (bestuurder) is in specifieke gevallen alleen aansprakelijk met zijn privé-vermogen als hij zijn plichten als Geschäftsführer (bestuurder) heeft verzuimd. Hij kan verdere aansprakelijkheidsrisico’s beperken met een Directors & Officers liability-verzekering (D&O-verzekering, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering).

VII. Hoeveel geld moet ik investeren in de GmbH?

Het startkapitaal bedraagt ten minste € 25.000,00. Er moet ten minste een bedrag ter hoogte van € 12.500,00 volgestort worden op de aandelen. Voorts bestaat de mogelijkheid om zogenaamde bijdragen in natura in te brengen. Dit betekent dat economische goederen kunnen worden ingebracht (bijvoorbeeld een machine of onroerend goed) in plaats van het geldbedrag. Een inbreng in natura moet volledig zijn voldaan voordat deze in het handelsregister wordt ingeschreven. In het geval van een inbreng in natura moet de waarde van het goed worden aangetoond.

Daarnaast zijn er kosten voor de notariële vastlegging van het Gesellschaftsvertrag (statuten). In de praktijk wordt het Gesellschaftsvertrag (statuten) vaak door Rechtsanwälte (advocaten) opgesteld en aan de specifieke behoeften van de onderneming aangepast. Het is dus aan te raden om ook voor deze kosten een planning te maken. De Rechtsanwälte (advocaten) van LexQuire kunnen uw  Gesellschaftsvertrag (statuten) voor u opstellen.

VIII. Hoe kan ik een GmbH oprichten? Waar moet ik rekening mee houden?

Om een GmbH op te richten, moet een Gesellschaftsvertrag worden gesloten (statuten opgesteld). Het Gesellschaftsvertrag (statuten) moet notarieel worden vastgelegd. De volgestorte aandelen moeten ten minste een bedrag ter hoogte van € 12.500,00 bedragen. Bovendien moet ten minste één bestuurder worden benoemd. Voorts moet de GmbH in het handelsregister worden ingeschreven.

IX. Wat zijn de voor- en nadelen van de GmbH?

Voordelen

 • Het aansprakelijkheidsrisico van de Gesellschafter (aandeelhouder) wordt in belangrijke mate beperkt. In beginsel zijn de Gesellschafter (aandeelhouders) slechts aansprakelijk ten belope van het te verstrekken aandelenkapitaal, dat ten minste € 25.000 bedraagt.
 • Het Gesellschaftsvertrag (statuten) kan zeer flexibel worden opgesteld naar gelang de behoeften van de onderneming. De rechtsvorm van de GmbH kan dus zowel voor een startende onderneming als voor een dochteronderneming in een internationaal concern worden gebruikt.
 • De GmbH is in Duitsland een erkende vennootschapsvorm en geniet daarom een breed vertrouwen bij zakenpartners.
 • De bezoldiging van de Geschäftsführer (bestuurder) kan worden afgetrokken als bedrijfskosten.

Nadelen

 • De ondernemer moet ten minste € 12.500,00 investeren op het moment van oprichting.
 • De oprichting is ingewikkelder dan bij een personenvennootschap, omdat veel formaliteiten in acht moeten worden genomen. Denk hierbij aan het notarieel vastleggen van het Gesellschaftsvertrag (statuten).
 • Voor de instandhouding van het kapitaal gelden bijzondere voorschriften.
 • De GmbH moet een balans opmaken en de jaarrekening openbaar maken.

 

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *
ontslag in Duitsland

Ontslag in Duitsland

Werkt u voor een Duitse werkgever en staat in uw…
| Christina Roo
| DE Law