ARBEIDSRECHT

Arbeidsrecht

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan razendsnel. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn de nieuwe norm. Een arbeidsovereenkomst voor het leven is niet meer vanzelfsprekend. Veel oudere werknemers hebben daar moeite mee, terwijl de jongere generatie vaak zelf zo flexibel mogelijk wil blijven. Daarnaast maken nieuwe technologieën werkzaamheden van sommige werknemers overbodig, terwijl zij voor anderen juist weer nieuwe kansen bieden.

Ook binnen het arbeidsrecht is deze dynamiek goed zichtbaar. De wetgever probeert met nieuwe wetgeving de maatschappelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden. Dat proces verloopt veelal traag en de uitwerking heeft in de praktijk regelmatig onverwachte of ongewenste effecten. Het is dan aan de rechtspraak om dit recht te zetten.

Deze dynamiek maakt het arbeidsrecht grillig en voor u als werkgever of werknemer vaak moeilijk te doorgronden. Omdat problemen op het gebied van arbeidsrecht daarnaast vaak urgent zijn, zijn uw arbeidsrechtelijke uitdagingen groot. Het is dan belangrijk dat u kunt vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten- en rechtsanwälte. Advocaten & rechtsanwälte die niet alleen veel expertise in huis hebben, maar ook snel kunnen schakelen én strategisch denken. De advocaten & rechtsanwälte arbeidsrecht van LexQuire kunnen dat.

 

Advocaat & Rechtsanwalt arbeidsrecht

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag, of dreigt er een geschil; ook in grensoverschrijdende situaties? Dan staan wij u graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij. Onze aanpak is oplossingsgericht. In de adviesfase streven wij er zo veel mogelijk naar om uw geschil in der minne op te lossen (mediation), zodat een slepende en kostbare juridische procedure wordt voorkomen. Een dergelijke regeling vergroot bovendien de kans dat u de arbeidsrelatie kunt voortzetten. Lukt het niet om samen tot een goede oplossing te komen? Dan staat LexQuire ook tijdens een procedure voor u klaar.

LexQuire adviseert en procedeert onder meer over:

5

Arbeidsovereenkomsten

 

5

Arbeidsvoorwaarden

 

5

Speciale bedingen in arbeidsovereenkomsten, zoals het proeftijd-, concurrentie of boetebeding

 

5

Bonus- en beloningsstructuren

 

5

Fusies en overnames

 

5

Reorganisaties en herstructureringen

 

5

Medezeggenschap

 

5

Individueel en collectief ontslag

 

5

Bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid

 

5

Verlofkwesties

 

5

Ziekte en re-integratie

 

5

Detachering in Nederland en Duitsland

 

Onze arbeidsrechtadvocaten & -rechtsanwälte zijn lokaal actief, maar houden zich ook bezig met grensoverschrijdende arbeidsrechtelijke projecten. Zijn er in uw zaak raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het ondernemings- & rechtspersonenrechtfusies en overnames of het fiscaal recht? Ook dan staat LexQuire u bij met een professioneel en multidisciplinair team.


Juridisch advies over arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden

De arbeidsrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire helpen u graag met het opstellen van uw arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden. Ook voor meer bijzondere arbeidsovereenkomsten, zoals managementovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten voor een directeur grootaandeelhouder, kunt u bij ons terecht. Wilt u uw beloningsbeleid toetsen aan fiscale wet- en regelgeving? De juridische professionals van LexQuire geven u vanuit verschillende disciplines geïntegreerd advies. Daarnaast kunnen onze arbeidsrechtadvocaten & -rechtsanwälte u goed adviseren over belangrijke zaken als een concurrentie-, relatie- of boetebeding. Wilt u periodiek laten controleren of uw bestaande beleid, arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en speciale bedingen nog in lijn zijn met de recente wet- en regelgeving? Neemt u dan contact op met LexQuire.


Advocaat & Rechtsanwalt arbeidsrecht bij fusies en overnames

Een succesvolle fusie of overname begint met een gedegen voorbereiding. Een fusie of overname kan immers grote gevolgen hebben voor de werknemers en daarmee zorgen voor onrust binnen de betrokken ondernemingen. Vaak moet ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging op onderwerpen om advies of instemming worden gevraagd. Een goede voorbereiding, snelle informatie-uitwisseling en een zorgvuldige planning en communicatie zijn dan cruciaal. De arbeidsrechtadvocaten van LexQuire hebben veel ervaring met zowel nationale als internationale fusies en overnames. Wij worden graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw plannen betrokken, zodat wij u op constructieve wijze kunnen adviseren over uw strategie, de keuzes die u moet maken en de verplichtingen die u heeft.

Advocaat bij individueel en collectief ontslag

Individueel ontslag is vaak urgent, bovendien spelen emoties hierbij niet zelden een rol. U krijgt te maken met vragen over de mogelijkheden voor ontslag op staande voet, de opbouw van een goed en houdbaar ontslagdossier, mogelijkheden voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en hoogte van de transitievergoeding. Collectief ontslag, bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie of herstructurering, is vaak erg ingewikkeld. U moet zich bezig houden met vragen over een sociaal plan, ontslagvolgorde en advies of instemming van het medezeggenschapsorgaan. Het is in alle gevallen belangrijk dat u zich in ontslagzaken al in een vroegtijdig stadium laat bijstaan door een arbeidsrechtadvocaat of -rechtsanwalt die niet alleen ervaren en deskundig is, maar ook strategisch met u meedenkt, pro-actief is en gevoel heeft voor wat er speelt binnen uw onderneming. De arbeidsrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire hebben veel ervaring met ontslagzaken. Wij denken graag met u mee en zorgen voor de strategische en juridische begeleiding. Wij kunnen adviseren, voor u onderhandelen en, als dat nodig is, voor u procederen.


LexQuire: arbeidsrechtadvocaten en -rechtsanwälte voor werkgevers én werknemers

De advocaten & rechtsanwälte van LexQuire treden op voor werkgevers en werknemers. Wij kunnen arbeidsrechtelijke vraagstukken daarom zowel vanuit werkgevers- als vanuit werknemersperspectief bekijken. Zo weten wij precies waar de knelpunten voor de wederpartij liggen en kunnen wij daarop anticiperen. Samen met onze arbeidsrechtelijke expertise en jarenlange ervaring ligt daar de toegevoegde waarde van LexQuire.

Arbeidsrecht

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan razendsnel. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn de nieuwe norm. Een arbeidsovereenkomst voor het leven is niet meer vanzelfsprekend. Veel oudere werknemers hebben daar moeite mee, terwijl de jongere generatie vaak zelf zo flexibel mogelijk wil blijven. Daarnaast maken nieuwe technologieën werkzaamheden van sommige werknemers overbodig, terwijl zij voor anderen juist weer nieuwe kansen bieden.

Ook binnen het arbeidsrecht is deze dynamiek goed zichtbaar. De wetgever probeert met nieuwe wetgeving de maatschappelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden. Dat proces verloopt veelal traag en de uitwerking heeft in de praktijk regelmatig onverwachte of ongewenste effecten. Het is dan aan de rechtspraak om dit recht te zetten.

Deze dynamiek maakt het arbeidsrecht grillig en voor u als werkgever of werknemer vaak moeilijk te doorgronden. Omdat problemen op het gebied van arbeidsrecht daarnaast vaak urgent zijn, zijn uw arbeidsrechtelijke uitdagingen groot. Het is dan belangrijk dat u kunt vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten- en rechtsanwälte. Advocaten & rechtsanwälte die niet alleen veel expertise in huis hebben, maar ook snel kunnen schakelen én strategisch denken. De advocaten & rechtsanwälte arbeidsrecht van LexQuire kunnen dat.

 

Advocaat & Rechtsanwalt arbeidsrecht

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag, of dreigt er een geschil; ook in grensoverschrijdende situaties? Dan staan wij u graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij. Onze aanpak is oplossingsgericht. In de adviesfase streven wij er zo veel mogelijk naar om uw geschil in der minne op te lossen (mediation), zodat een slepende en kostbare juridische procedure wordt voorkomen. Een dergelijke regeling vergroot bovendien de kans dat u de arbeidsrelatie kunt voortzetten. Lukt het niet om samen tot een goede oplossing te komen? Dan staat LexQuire ook tijdens een procedure voor u klaar.

LexQuire adviseert en procedeert onder meer over:

5

Arbeidsovereenkomsten

 

5

Arbeidsvoorwaarden

 

5

Speciale bedingen in arbeidsovereenkomsten, zoals het proeftijd-, concurrentie of boetebeding

 

5

Bonus- en beloningsstructuren

 

5

Fusies en overnames

 

5

Reorganisaties en herstructureringen

 

5

Medezeggenschap

 

5

Individueel en collectief ontslag

 

5

Bedrijfsongevallen en werkgeversaansprakelijkheid

 

5

Verlofkwesties

 

5

Ziekte en re-integratie

 

5

Detachering in Nederland en Duitsland

 

Onze arbeidsrechtadvocaten & -rechtsanwälte zijn lokaal actief, maar houden zich ook bezig met grensoverschrijdende arbeidsrechtelijke projecten. Zijn er in uw zaak raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het ondernemings- & rechtspersonenrechtfusies en overnames of het fiscaal recht? Ook dan staat LexQuire u bij met een professioneel en multidisciplinair team.


Juridisch advies over arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden

De arbeidsrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire helpen u graag met het opstellen van uw arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden. Ook voor meer bijzondere arbeidsovereenkomsten, zoals managementovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten voor een directeur grootaandeelhouder, kunt u bij ons terecht. Wilt u uw beloningsbeleid toetsen aan fiscale wet- en regelgeving? De juridische professionals van LexQuire geven u vanuit verschillende disciplines geïntegreerd advies. Daarnaast kunnen onze arbeidsrechtadvocaten & -rechtsanwälte u goed adviseren over belangrijke zaken als een concurrentie-, relatie- of boetebeding. Wilt u periodiek laten controleren of uw bestaande beleid, arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en speciale bedingen nog in lijn zijn met de recente wet- en regelgeving? Neemt u dan contact op met LexQuire.


Advocaat & rechtsanwalt arbeidsrecht bij fusies en overnames

Een succesvolle fusie of overname begint met een gedegen voorbereiding. Een fusie of overname kan immers grote gevolgen hebben voor de werknemers en daarmee zorgen voor onrust binnen de betrokken ondernemingen. Vaak moet ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging op onderwerpen om advies of instemming worden gevraagd. Een goede voorbereiding, snelle informatie-uitwisseling en een zorgvuldige planning en communicatie zijn dan cruciaal. De arbeidsrechtadvocaten van LexQuire hebben veel ervaring met zowel nationale als internationale fusies en overnames. Wij worden graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw plannen betrokken, zodat wij u op constructieve wijze kunnen adviseren over uw strategie, de keuzes die u moet maken en de verplichtingen die u heeft.

Advocaat bij individueel en collectief ontslag

Individueel ontslag is vaak urgent, bovendien spelen emoties hierbij niet zelden een rol. U krijgt te maken met vragen over de mogelijkheden voor ontslag op staande voet, de opbouw van een goed en houdbaar ontslagdossier, mogelijkheden voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en hoogte van de transitievergoeding. Collectief ontslag, bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie of herstructurering, is vaak erg ingewikkeld. U moet zich bezig houden met vragen over een sociaal plan, ontslagvolgorde en advies of instemming van het medezeggenschapsorgaan. Het is in alle gevallen belangrijk dat u zich in ontslagzaken al in een vroegtijdig stadium laat bijstaan door een arbeidsrechtadvocaat of -rechtsanwalt die niet alleen ervaren en deskundig is, maar ook strategisch met u meedenkt, pro-actief is en gevoel heeft voor wat er speelt binnen uw onderneming. De arbeidsrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire hebben veel ervaring met ontslagzaken. Wij denken graag met u mee en zorgen voor de strategische en juridische begeleiding. Wij kunnen adviseren, voor u onderhandelen en, als dat nodig is, voor u procederen.


LexQuire: arbeidsrechtadvocaten en -rechtsanwälte voor werkgevers én werknemers

De advocaten & rechtsanwälte van LexQuire treden op voor werkgevers en werknemers. Wij kunnen arbeidsrechtelijke vraagstukken daarom zowel vanuit werkgevers- als vanuit werknemersperspectief bekijken. Zo weten wij precies waar de knelpunten voor de wederpartij liggen en kunnen wij daarop anticiperen. Samen met onze arbeidsrechtelijke expertise en jarenlange ervaring ligt daar de toegevoegde waarde van LexQuire.

NEEMT U GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP