HANDELSRECHT

Handelsrecht

Het handelsrecht is het geheel van (internationale) rechtsregels, dat het handelsverkeer regelt tussen ondernemingen, die nationaal of internationaal iets kopen of verkopen, vervoeren of (laten) produceren. Denkt u hierbij aan regels over het aangaan of beëindigen van contracten. En, als er iets niet in orde is, aan regels over wanprestatie, aansprakelijkheid en het recht op schadevergoeding.

(Internationaal) zakendoen brengt risico’s met zich mee. Door vooraf duidelijke afspraken te maken én deze in uw contracten goed op papier te zetten, kunt u veel van deze risico’s uitsluiten. Duidelijke algemene voorwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Het kan maar beter duidelijk zijn wat contractspartijen over en weer van elkaar mogen verwachten en hoe zij met onvoorziene omstandigheden en geschillen zullen omgaan.

Het is daarom belangrijk dat de bepalingen in uw contracten en algemene voorwaarden niet voor meerdere interpretatie vatbaar zijn, of zelfs in strijd zijn met de wet. Dit voorkomt dat er conflicten ontstaan en er langdurige en kostbare procedures moeten worden gevoerd. Wint u dus in een zo vroeg mogelijk stadium van de contractonderhandelingen juridisch advies in van een gespecialiseerde handelsrechtadvocaat of -rechtsanwalt. Daarvoor bent u bij LexQuire aan het goede adres.

Advocaat & Rechtsanwalt handelsrecht

De advocaten & Rechtsanwälte van LexQuire zijn gespecialiseerd en ervaren in het handelsrecht. Wij adviseren en procederen over commerciële transacties in het (internationale) handelsverkeer, bijvoorbeeld over distributiecontracten, leverancierscontracten, vervoersovereenkomsten etc. Wij hebben ruime ervaring met civielrechtelijke procedures (zowel in kort geding als in bodemprocedures), arbitrage en mediation.

LexQuire is de vaste juridische sparringpartner van vele ondernemingen. Als wij een contract of algemene voorwaarden voor u opstellen zijn deze duidelijk, commercieel werkbaar en praktisch uitvoerbaar.

U kunt bij de specialisten van LexQuire terecht voor:

5

Agentuur-, distributie- of franchiseovereenkomsten

5

Algemene voorwaarden, inkoop- en leveringsvoorwaarden

5

Financiële zekerheden

5

Handelscontracten

5

Huur- en verhuurovereenkomsten

5

(Grensoverschrijdende) incassoprocedures

5

Koop- en verkoopovereenkomsten

5

Leveringscontracten

5

Het opschorten, ontbinden of opzeggen van overeenkomsten

5

Samenwerkingsovereenkomsten

5

Vervoersovereenkomsten

Handelsrecht

Het handelsrecht is het geheel van (internationale) rechtsregels, dat het handelsverkeer regelt tussen ondernemingen, die nationaal of internationaal iets kopen of verkopen, vervoeren of (laten) produceren. Denkt u hierbij aan regels over het aangaan of beëindigen van contracten. En, als er iets niet in orde is, aan regels over wanprestatie, aansprakelijkheid en het recht op schadevergoeding.

(Internationaal) zakendoen brengt risico’s met zich mee. Door vooraf duidelijke afspraken te maken én deze in uw contracten goed op papier te zetten, kunt u veel van deze risico’s uitsluiten. Duidelijke algemene voorwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Het kan maar beter duidelijk zijn wat contractspartijen over en weer van elkaar mogen verwachten en hoe zij met onvoorziene omstandigheden en geschillen zullen omgaan.

Het is daarom belangrijk dat de bepalingen in uw contracten en algemene voorwaarden niet voor meerdere interpretatie vatbaar zijn, of zelfs in strijd zijn met de wet. Dit voorkomt dat er conflicten ontstaan en er langdurige en kostbare procedures moeten worden gevoerd. Wint u dus in een zo vroeg mogelijk stadium van de contractonderhandelingen juridisch advies in van een gespecialiseerde handelsrechtadvocaat of -rechtsanwalt. Daarvoor bent u bij LexQuire aan het goede adres.

Advocaat & rechtsanwalt handelsrecht

De advocaten & rechtsanwälte van LexQuire zijn gespecialiseerd en ervaren in het handelsrecht. Wij adviseren en procederen over commerciële transacties in het (internationale) handelsverkeer, bijvoorbeeld over distributiecontracten, leverancierscontracten, vervoersovereenkomsten etc. Wij hebben ruime ervaring met civielrechtelijke procedures (zowel in kort geding als in bodemprocedures), arbitrage en mediation.

LexQuire is de vaste juridische sparringpartner van vele ondernemingen. Als wij een contract of algemene voorwaarden voor u opstellen zijn deze duidelijk, commercieel werkbaar en praktisch uitvoerbaar.

U kunt bij de specialisten van LexQuire terecht voor:

5

Agentuur-, distributie- of franchiseovereenkomsten

5

Algemene voorwaarden, inkoop- en leveringsvoorwaarden

5

Financiële zekerheden

5

Handelscontracten

5

Huur- en verhuurovereenkomsten

5

(Grensoverschrijdende) incassoprocedures

5

Koop- en verkoopovereenkomsten

5

Leveringscontracten

5

Het opschorten, ontbinden of opzeggen van overeenkomsten

5

Samenwerkingsovereenkomsten

5

Vervoersovereenkomsten

NEEMT U GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP