Insolventierecht

Insolventierecht

Het insolventierecht, ook wel faillissementsrecht genoemd, is van toepassing op ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren. Voor die ondernemingen is het belangrijk om zoveel mogelijk zélf de regie te behouden. Vaak is een dergelijke fase echter zenuwslopend en is het voor de direct betrokkenen moeilijk om de juiste prioriteiten te bepalen.

Het is daarom belangrijk dat u zich, als uw onderneming in zwaar weer dreigt te komen, tijdig laat adviseren over uw mogelijkheden en risico’s. U moet daarbij kunnen vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde insolventierechtadvocaten & -rechtanwälte. Advocaten & rechtsanwälte die niet alleen veel juridische expertise in huis hebben, maar ook snel kunnen schakelen én strategisch denken. De insolventierechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire kunnen dat.

 

Advocaat insolventierecht

Als uw onderneming in financiële moeilijkheden verkeert staan wij u graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij. Onze aanpak is betrokken en oplossingsgericht. In eerste instantie zullen wij proberen een faillissement te voorkomen en daarbij de mogelijkheden van een sanering, herstructurering of reorganisatie onderzoeken. Daarbij kunnen wij voor u onderhandelen met uw crediteuren en met financiële instellingen. Lukt het niet om een faillissement te voorkomen? Ook dan staat LexQuire voor u klaar.

U kunt bij LexQuire terecht voor:

5

Advies over een doorstart of surseance van betaling

5

Advies over reorganisatie, herstructurering en sanering

5

Onderhandelingen met uw crediteuren, banken en de Belastingdienst

5

Een faillissementsaanvraag

5

Verweer tegen een faillissementsverzoek

5

Advies over hoger beroep tegen een faillietverklaring

5

Advies over zekerheden

5

Advies over bestuurdersaansprakelijkheid

5

Overleg en onderhandelingen met de curator

 

Als één van uw debiteuren in financiële moeilijkheden verkeert kunt u uiteraard ook bij LexQuire terecht voor advies en ondersteuning.

 

Juridisch advies bij reorganisatie, herstructurering en sanering

Als uw onderneming er financieel slecht voor staat is het belangrijk om een faillissement niet af te wachten, maar u tijdig goed te laten adviseren over uw mogelijkheden. Soms kunt u namelijk nog tijd en ruimte creëren door een betalingsregeling of crediteurenakkoord te treffen. Ook kunnen onderhandelingen met banken of de Belastingdienst u enige respijt geven.

Wellicht kunt u die tijd dan aangrijpen om ervoor te zorgen dat uw onderneming, al dan niet in afgeslankte vorm, kan worden voortgezet. Bijvoorbeeld door een sanering, reorganisatie of structurering.

U kunt daarvoor bij de insolventiespecialisten van LexQuire terecht.

 

Juridisch advies na een faillissement

Als uw onderneming door de rechtbank failliet wordt verklaard zijn de gevolgen vaak groot. De rechtbank benoemt een curator, die de aanloop naar het faillissement en uw rol daarin onderzoekt en de belangen van de schuldeisers gaat behartigen. Om zoveel mogelijk schuldeisers te kunnen betalen zal de curator onder andere de inventaris en voorraden van uw onderneming verkopen en een besluit nemen over uw personeel. U staat daarbij zelf buitenspel.

Omdat de belangen van de curator vaak botsen met uw eigen belangen, kan het nodig zijn om met de curator te overleggen of te onderhandelen. De advocaten & rechtsanwälte van LexQuire weten precies wat een een curator in een faillissement belangrijk vindt. Dit stelt ons in staat om namens u goed met de curator te overleggen of onderhandelen.

 

Juridisch advies over bestuurdersaansprakelijkheid

In een faillissement is het een van de taken van de curator om te onderzoeken of u als bestuurder voorafgaand aan het faillissement wel aan uw wettelijke en statutaire verplichtingen heeft voldaan. Constateert de curator dat er van uw zijde sprake was van fraude of wanbeleid? Dan kan hij u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële tekorten. De curator zal u dan vragen om (een deel van) deze tekorten te vergoeden. Niet zelden gaat dit om hoge bedragen.

U kunt uiteraard bij LexQuire terecht om u te verweren als de curator u reeds aansprakelijk heeft gesteld. Maar ook als uw onderneming alleen nog maar in zwaar weer verkeert is het erg belangrijk dat u zich tijdig goed laat adviseren over eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Door onze kennis van het insolventierecht en onze jarenlange ervaring in de insolventiepraktijk kan LexQuire snel beoordelen of u het risico loopt om – mocht het tot een faillissement komen – als bestuurder aansprakelijk te worden gesteld. Wellicht bent u nog in staat om zaken te herstellen of uw aansprakelijkheid door het nemen van de juiste maatregelen te voorkomen.

Insolventierecht

Het insolventierecht, ook wel faillissementsrecht genoemd, is van toepassing op ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren. Voor die ondernemingen is het belangrijk om zoveel mogelijk zélf de regie te behouden. Vaak is een dergelijke fase echter zenuwslopend en is het voor de direct betrokkenen moeilijk om de juiste prioriteiten te bepalen.

Het is daarom belangrijk dat u zich, als uw onderneming in zwaar weer dreigt te komen, tijdig laat adviseren over uw mogelijkheden en risico’s. U moet daarbij kunnen vertrouwen op ervaren en gespecialiseerde insolventierechtadvocaten & -rechtanwälte. Advocaten & rechtsanwälte die niet alleen veel juridische expertise in huis hebben, maar ook snel kunnen schakelen én strategisch denken. De insolventierechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire kunnen dat.

 

Advocaat insolventierecht

Als uw onderneming in financiële moeilijkheden verkeert staan wij u graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij. Onze aanpak is betrokken en oplossingsgericht. In eerste instantie zullen wij proberen een faillissement te voorkomen en daarbij de mogelijkheden van een sanering, herstructurering of reorganisatie onderzoeken. Daarbij kunnen wij voor u onderhandelen met uw crediteuren en met financiële instellingen. Lukt het niet om een faillissement te voorkomen? Ook dan staat LexQuire voor u klaar.

U kunt bij LexQuire terecht voor:

5

Advies over een doorstart of surseance van betaling

5

Advies over reorganisatie, herstructurering en sanering

5

Onderhandelingen met uw crediteuren, banken en de Belastingdienst

5

Een faillissementsaanvraag

5

Verweer tegen een faillissementsverzoek

5

Advies over hoger beroep tegen een faillietverklaring

5

Advies over zekerheden

5

Advies over bestuurdersaansprakelijkheid

5

Overleg en onderhandelingen met de curator

 

Als één van uw debiteuren in financiële moeilijkheden verkeert kunt u uiteraard ook bij LexQuire terecht voor advies en ondersteuning.

 

Juridisch advies bij reorganisatie, herstructurering en sanering

Als uw onderneming er financieel slecht voor staat is het belangrijk om een faillissement niet af te wachten, maar u tijdig goed te laten adviseren over uw mogelijkheden. Soms kunt u namelijk nog tijd en ruimte creëren door een betalingsregeling of crediteurenakkoord te treffen. Ook kunnen onderhandelingen met banken of de Belastingdienst u enige respijt geven.

Wellicht kunt u die tijd dan aangrijpen om ervoor te zorgen dat uw onderneming, al dan niet in afgeslankte vorm, kan worden voortgezet. Bijvoorbeeld door een sanering, reorganisatie of structurering.

U kunt daarvoor bij de insolventiespecialisten van LexQuire terecht.

 

Juridisch advies na een faillissement

Als uw onderneming door de rechtbank failliet wordt verklaard zijn de gevolgen vaak groot. De rechtbank benoemt een curator, die de aanloop naar het faillissement en uw rol daarin onderzoekt en de belangen van de schuldeisers gaat behartigen. Om zoveel mogelijk schuldeisers te kunnen betalen zal de curator onder andere de inventaris en voorraden van uw onderneming verkopen en een besluit nemen over uw personeel. U staat daarbij zelf buitenspel.

Omdat de belangen van de curator vaak botsen met uw eigen belangen, kan het nodig zijn om met de curator te overleggen of te onderhandelen. De advocaten & rechtsanwälte van LexQuire weten precies wat een een curator in een faillissement belangrijk vindt. Dit stelt ons in staat om namens u goed met de curator te overleggen of onderhandelen.

 

Juridisch advies over bestuurdersaansprakelijkheid

In een faillissement is het een van de taken van de curator om te onderzoeken of u als bestuurder voorafgaand aan het faillissement wel aan uw wettelijke en statutaire verplichtingen heeft voldaan. Constateert de curator dat er van uw zijde sprake was van fraude of wanbeleid? Dan kan hij u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële tekorten. De curator zal u dan vragen om (een deel van) deze tekorten te vergoeden. Niet zelden gaat dit om hoge bedragen.

U kunt uiteraard bij LexQuire terecht om u te verweren als de curator u reeds aansprakelijk heeft gesteld. Maar ook als uw onderneming alleen nog maar in zwaar weer verkeert is het erg belangrijk dat u zich tijdig goed laat adviseren over eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Door onze kennis van het insolventierecht en onze jarenlange ervaring in de insolventiepraktijk kan LexQuire snel beoordelen of u het risico loopt om – mocht het tot een faillissement komen – als bestuurder aansprakelijk te worden gesteld. Wellicht bent u nog in staat om zaken te herstellen of uw aansprakelijkheid door het nemen van de juiste maatregelen te voorkomen.

NEEMT U GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP