PROCESRECHT

Procesrecht

Een gerechtelijke procedure wilt u het liefst voorkomen. Gerechtelijke procedures zijn ingrijpend, duren lang en zijn vrijwel altijd kostbaar. En hoewel procederen onderdeel is van ons vak, zoekt LexQuire het liefst samen met u naar een minnelijke oplossing voor uw geschil. Soms is een schikking echter niet meer mogelijk. Ook dan bent u bij LexQuire aan het juiste adres.

Procederen is een echt specialisme. Een goede procesrechtadvocaat of -rechtsanwalt neemt uw geschil uit handen en heeft uiteraard gedegen kennis van het procesrechten maakt een goede inschatting van uw procesrisico. Bovendien combineert deze strategisch vermogen met een doortastende, daadkrachtige aanpak én het vermogen om uw standpunt overtuigend en helder op de wederpartij en de rechter over te brengen. De procesrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire kunnen dat.

 

Advocaat & Rechtsanwalt procesrecht

De procesrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire hebben ruime ervaring met het procederen in alle stadia van een geschil en voor verschillende gerechten en instanties. Wij procederen namens particulieren en ondernemingen. Wij nemen elke volgende stap altijd alleen in overleg met u en houden tijdens de procedure altijd oog voor de mogelijkheid om toch nog tot een minnelijke oplossing te komen. Daarmee is LexQuire in staat om op kostenefficiënte wijze te procederen.

U kunt bij LexQuire terecht voor:

5

Een kort geding

 

5

Bodemprocedures

 

5

Hoger beroep

 

5

Incassoprocedures

 

5

Het leggen van conservatoir en executoriaal beslag

 

5

Procedures bij de Ondernemingskamer

 

5

Bijstand bij mediation, arbitrages of bindend adviesprocedures

 

5

Tuchtrechtprocedures

 

Ook in grensoverschrijdende geschillen kan LexQuire u uitstekend van dienst zijn. Onze procesrechtadvocaten & -rechtsanwälte hebben veel kennis van het internationale recht en ruime ervaring met het voeren van grensoverschrijdende procedures en arbitrages. Wij hebben kantoren in Nederland en Duitsland en zijn zowel mondeling als schriftelijk thuis in het Nederlands, Duits en Engels.

Advocaat corporate litigation

Ook voor conflicten rondom rechtspersonen, zoals geschillen tussen aandeelhouders of met ondernemingsraden, overnamegeschillen en procedures voor de Ondernemingskamer kunt u terecht bij de ervaren procesrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire. Wij adviseren voornamelijk middelgrote bedrijven. Als trusted advisor helpen wij u het liefst bij het voorkomen van geschillen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Komt het toch tot een geschil, dan brengen wij de juridische mogelijkheden zo snel mogelijk in kaart en helpen wij bij het efficiënt en pragmatisch oplossen ervan. Wij hebben daarbij niet alleen oog voor uw juridische belangen, maar ook voor uw commerciële belangen. Is een minnelijke oplossing niet meer mogelijk? Dan staan wij onze cliënten met onze ruime proceservaring doortastend terzijde.

Procesrecht en andere rechtsgebieden

In het procesrecht zijn er vrijwel altijd raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het ondernemings- & rechtspersonenrecht, arbeidsrecht, Fusies en overnames, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Omdat LexQuire ook binnen die rechtsgebieden specialisten in huis heeft kunnen wij u een multidisciplinaire aanpak bieden.

Procesrecht

Een gerechtelijke procedure wilt u het liefst voorkomen. Gerechtelijke procedures zijn ingrijpend, duren lang en zijn vrijwel altijd kostbaar. En hoewel procederen onderdeel is van ons vak, zoekt LexQuire het liefst samen met u naar een minnelijke oplossing voor uw geschil. Soms is een schikking echter niet meer mogelijk. Ook dan bent u bij LexQuire aan het juiste adres.

Procederen is een echt specialisme. Een goede procesrechtadvocaat of -rechtsanwalt neemt uw geschil uit handen en heeft uiteraard gedegen kennis van het procesrechten maakt een goede inschatting van uw procesrisico. Bovendien combineert deze strategisch vermogen met een doortastende, daadkrachtige aanpak én het vermogen om uw standpunt overtuigend en helder op de wederpartij en de rechter over te brengen. De procesrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire kunnen dat.

 

Advocaat & rechtsanwalt procesrecht

De procesrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire hebben ruime ervaring met het procederen in alle stadia van een geschil en voor verschillende gerechten en instanties. Wij procederen namens particulieren en ondernemingen. Wij nemen elke volgende stap altijd alleen in overleg met u en houden tijdens de procedure altijd oog voor de mogelijkheid om toch nog tot een minnelijke oplossing te komen. Daarmee is LexQuire in staat om op kostenefficiënte wijze te procederen.

U kunt bij LexQuire terecht voor:

5

Een kort geding

 

5

Bodemprocedures

 

5

Hoger beroep

 

5

Incassoprocedures

 

5

Het leggen van conservatoir en executoriaal beslag

 

5

Procedures bij de Ondernemingskamer

 

5

Bijstand bij mediation, arbitrages of bindend adviesprocedures

 

5

Tuchtrechtprocedures

 

Ook in grensoverschrijdende geschillen kan LexQuire u uitstekend van dienst zijn. Onze procesrechtadvocaten & -rechtsanwälte hebben veel kennis van het internationale recht en ruime ervaring met het voeren van grensoverschrijdende procedures en arbitrages. Wij hebben kantoren in Nederland en Duitsland en zijn zowel mondeling als schriftelijk thuis in het Nederlands, Duits en Engels.

Advocaat corporate litigation

Ook voor conflicten rondom rechtspersonen, zoals geschillen tussen aandeelhouders of met ondernemingsraden, overnamegeschillen en procedures voor de Ondernemingskamer kunt u terecht bij de ervaren procesrechtadvocaten en -rechtsanwälte van LexQuire. Wij adviseren voornamelijk middelgrote bedrijven. Als trusted advisor helpen wij u het liefst bij het voorkomen van geschillen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Komt het toch tot een geschil, dan brengen wij de juridische mogelijkheden zo snel mogelijk in kaart en helpen wij bij het efficiënt en pragmatisch oplossen ervan. Wij hebben daarbij niet alleen oog voor uw juridische belangen, maar ook voor uw commerciële belangen. Is een minnelijke oplossing niet meer mogelijk? Dan staan wij onze cliënten met onze ruime proceservaring doortastend terzijde.

Procesrecht en andere rechtsgebieden

In het procesrecht zijn er vrijwel altijd raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het ondernemings- & rechtspersonenrecht, arbeidsrecht, Fusies en overnames, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Omdat LexQuire ook binnen die rechtsgebieden specialisten in huis heeft kunnen wij u een multidisciplinaire aanpak bieden.

NEEMT U GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP