(FINANCIEEL ECONOMISCH) STRAFRECHT

 
 
 

(Financieel Economisch) Strafrecht

Reeds de verdenking van een strafbaar feit kan vergaande gevolgen hebben. Zowel juridisch als maatschappelijk. Deze gevolgen kunnen onder meer bestaan uit imagoschade of het plat moeten leggen van een onderneming. Voorts kan een veroordeling onder meer leiden tot het verkrijgen van een strafblad, het weigeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) alsmede tot boetes en andere maatregelen. Goede en snelle juridische advisering en bijstand is daarom van essentieel belang.

Inval door de FIOD

In geval van een inval door de FIOD (de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) is het zeer belangrijk om meteen contact op te nemen met een advocaat alvorens uw medewerking te verlenen aan de FIOD. In overleg met uw advocaat kan dan bijvoorbeeld worden bekeken welke administratie op dat moment door de FIOD kan worden meegenomen, zodat de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming niet in gevaar komt. Lees hier meer over hoe te handelen bij een inval door de FIOD.

Indien u door de politie/FIOD wordt uitgenodigd voor een verhoor is het van belang om voorafgaande aan het verhoor met een advocaat te overleggen teneinde uw verdedigingsstrategie te bepalen, zodat u tijdens het verhoor door de politie/FIOD niet voor verrassingen komt te staan. De strafrechtadvocaten van LexQuire Tax & Law staan u hierin graag bij.

Advocaat (Financieel Economisch) Strafrecht

De strafrechtadvocaten van LexQuire Tax & Law hebben naast ervaring met het commune strafrecht en het verkeersstrafrecht, ruime ervaring en expertise in onder meer:

5

Fraude zaken

  • Btw fraude
  • Hypotheekfraude
  • Faillissementsfraude 
5

Valsheid in geschrifte

5

Witwassen

5

Fiscale delicten

Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij u het beste bij kunnen staan.

(Financieel Economisch)
Strafrecht

Reeds de verdenking van een strafbaar feit kan vergaande gevolgen hebben. Zowel juridisch als maatschappelijk. Deze gevolgen kunnen onder meer bestaan uit imagoschade of het stil moeten leggen van een onderneming. Voorts kan een veroordeling onder meer leiden tot het verkrijgen van een strafblad, het weigeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) alsmede tot boetes en andere maatregelen. Goede en snelle juridische advisering en bijstand is daarom van essentieel belang.

Inval door de FIOD

In geval van een inval door de FIOD (de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) is het zeer belangrijk om meteen contact op te nemen met een advocaat alvorens uw medewerking te verlenen aan de FIOD. In overleg met uw advocaat kan dan bijvoorbeeld worden bekeken welke administratie op dat moment door de FIOD kan worden meegenomen, zodat de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming niet in gevaar komt. Lees hier meer over hoe te handelen bij een inval door de FIOD.

Indien u door de politie/FIOD wordt uitgenodigd voor een verhoor is het van belang om voorafgaande aan het verhoor met een advocaat te overleggen teneinde uw verdedigingsstrategie te bepalen, zodat u tijdens het verhoor door de politie/FIOD niet voor verrassingen komt te staan. De strafrechtadvocaten van LexQuire Tax & Law staan u hierin graag bij.

Advocaat (Financieel
Economisch) Strafrecht

De strafrechtadvocaten van LexQuire Tax & Law hebben naast ervaring met het commune strafrecht en het verkeersstrafrecht, ruime ervaring en expertise in onder meer:

5

Fraude zaken (Btw fraude, Hypotheekfraude, Faillissementsfraude, etc.)

5

Valsheid in geschrifte

5

Witwassen

5

Fiscale delicten

Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij u het beste bij kunnen staan.

NEEMT U GERUST VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP