Testament opstellen na scheiding

| NL Law

| Leestijd: 5 minuten
testament

Een testament opstellen – voor velen klinkt dat onbelangrijk. Want: ‘Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Dan is het allemaal wettelijk geregeld.’ Of ‘ik heb niet veel vermogen, waarom dan een testament?’. Als u gaat scheiden, is het echter van belang om een aantal zaken goed te regelen.

Testament opstellen na scheiding in verschillende situaties

In deze bijdrage worden verschillende situaties besproken. Zo komt ter sprake wat het belang is van een testament na scheiding indien u gezamenlijke kinderen heeft, indien u kinderen van een eerder partner heeft en indien u een nieuwe partner heeft. In deze gevallen kan een testament na scheiding belangrijk zijn. Ook indien geen van voornoemde situaties van toepassing is, kan een testament opstellen na een scheiding van belang zijn om problemen te voorkomen bij plotseling overlijden. Heeft u al een testament opgesteld tijdens uw huwelijk, dan is het raadzaam om dit te wijzigen. Deze bijdrage legt de focus op de situatie waarin u nog geen testament heeft en gaat scheiden of gescheiden bent.

Er zijn in deze twee opties denkbaar: óf u ligt nog in scheiding óf de scheiding is al afgerond.

  1. Als u nog in scheiding ligt, is het niet de bedoeling dat indien u onverhoopt wat mocht overkomen, uw aanstaande ex-partner alsnog van u erft. Het opmaken van een testament waarin u uw (ex-)partner onterft, biedt dan een uitkomst.
  2. Is de scheiding al rond maar had u een testament gemaakt ten behoeve van uw ex-partner, dan is het noodzaak om te controleren of hier een voorwaarde in staat dat de bepalingen ten behoeve van uw ex-partner enkel golden in het geval u met hem/haar gehuwd was. Zekerheidshalve is het in deze altijd te adviseren een nieuw testament op te stellen om nare verrassingen te voorkomen.
  3. Is de scheiding al rond maar hebt u nog minderjarige kinderen? Vaak is het dan niet meer de bedoeling dat uw ex-partner inspraak krijgt ter zake uw begrafenis/crematie dan wel de afwikkeling van uw nalatenschap. Tevens is het vaak niet gewenst dat er een kans bestaat dat uw nalatenschap uiteindelijk alsnog bij uw ex-partner terecht komt. Een testament wordt dan in deze een noodzaak waarbij vele regelingen mogelijk zijn om uw ex-partner buiten de deur te zetten.

Het wijzigen van de wettelijke erfgenamen middels testament

Een van de redenen om een testament te maken, is om af te wijken van de wet als het gaat om wie uw erfgenamen dienen te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volgende:

  1. Was u gehuwd met iemand die al kinderen heeft en beschouwt u deze kinderen als uw eigen kinderen? Dan zult u hiervoor een testamentaire regeling dienen op te nemen nu de wet bepaalt dat (ex)stiefkinderen niet van u zullen erven indien u dit niet uitdrukkelijk opneemt in een testament. Hebt u dus geen testament, dan zullen de kinderen van uw (ex-)partner ook niet van u erven.
  2. U bent na uw huwelijk gaan samenwonen met uw nieuwe partner. Nogmaals trouwen ziet u voorlopig niet zitten. Het opstellen van een testament na uw scheiding is dan van groot belang.

Veel stellen die gaan samenwonen sluiten een samenlevingscontract af. Vaak wordt dan gedacht dat alles goed geregeld is middels het zogenaamde verblijvingsbeding in hun samenlevingsovereenkomst, mocht een van de partners komen te overlijden. Helaas bestaat hier veel onduidelijkheid over. Het nadeel van een verblijvensbeding is namelijk dat enkel de gemeenschappelijke goederen aan de partner verblijven en de uitvoering hiervan bij een overlijden extra geld kost. Vervolgens vererven de goederen die niet gemeenschappelijk zijn (denk aan een bank- en/of spaarrekening of een woning die enkel op naam van een der partijen staat) aan de familie van degene die is overleden.

Het kan dan gebeuren dat de achterblijvende partner niet in de woning kan blijven wonen.

Dat kan al erg lastig zijn en wordt een groot probleem als het om de woning zou gaan. Het kan dan gebeuren dat de achterblijvende partner niet in de woning kan blijven wonen. Het opmaken van een testament kan dit voorkomen.

Een executeur opnemen in uw testament

Een van de belangrijkste onderdelen in een testament is het benoemen van een executeur. Een executeur is de persoon die uw nalatenschap beheert en zorgt dat alle zaken op een goede manier afgehandeld worden: dat alle rekeningen betaald worden, de belastingaangiften gedaan worden, de kinderen hun erfdeel krijgen, enzovoort.

Het benoemen van een executeur is geen overbodige luxe. Zeker niet in het geval u zou komen te overlijden met minderjarige kinderen dan wel met erfgenamen die onder bewind staan.

De wet heeft in zulks geval namelijk bepaald dat deze personen de nalatenschap beneficiair dienen te aanvaarden waarna een langdurige en (kosten)intensieve vereffeningsprocedure volgt. Een executeur kan ervoor zorgen dat deze procedure niet gevolgd hoeft te worden indien het een positieve nalatenschap betreft.

Zo kan het ook bijvoorbeeld zijn dat een ex-partner of een ex-schoonkind over uw begrafenis dient te beslissen als uw eigen erfgenamen nog te jong zijn.

Indien uw ex-partner het gezag heeft over uw minderjarige erfgenamen, zal deze (mede) namens uw minderjarige erfgenamen dienen op te treden, indien er geen executeur is benoemd. Dit leidt vaak tot onwenselijke situaties. Zo kan het ook bijvoorbeeld zijn dat een ex-partner of een ex-schoonkind over uw begrafenis dient te beslissen als uw eigen erfgenamen nog te jong zijn.

In uw testament kunt u zelf bepalen hoe ver de bevoegdheden van een executeur zullen strekken. Dit kan bijvoorbeeld enkel het verzorgen van de begrafenis of de crematie omvatten dan wel het geheel zelfstandig regelen van alles, tot en met de verdeling van de erfenis tussen de erfgenamen.

Testament om erfbelasting te besparen

Het besparen van erfbelasting is ook een grote beweegreden om een testament op te maken. Met een testament kunt u twee dingen ten aanzien van de erfbelasting regelen:

  1. Het besparen van erfbelasting
  2. Het sturen van het moment van betaling van de erfbelasting.

Op welke manier u dat kunt doen leest u in dit artikel.

Conclusie

Uit bovenstaande blijkt dat het opstellen van een testament na scheiding van groot belang is. Uiteraard bestaan er nog meer redenen voor het opstellen van een testament na scheiding. De redenen zijn sterk afhankelijk van een ieders eigen situatie.

Denkt u zelf aan het opmaken van een testament of wilt u eens sparren over de mogelijkheden die in uw situatie van belang kunnen zijn? Contacteer ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak en wij denken graag met u mee!

Een laatste tip: hebt u eenmaal een testament gemaakt, laat dit dan elke vijf jaar door de notaris controleren op wijzigingen in (fiscale) wetgeving. Indien er intussen veranderingen hebben plaatsgevonden in uw eigen situatie, ga dan natuurlijk eerder naar de notaris. Wij zijn u in deze graag van dienst!

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *